Ochrana osobních údajů

Společnosť Veronika Juríčková, se sídlem Rybany 47, Rybany 95636, Slovenská republika, IČO: 47 949 279 je jako provozovatel webových stránek www.ohdates.cz a eshopu na těchto stránkách odpovědný za dodržování obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Naše pravidla ochrany údajů jsou v souladu s platným právem na ochranu osobních údajů.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Termín „osobní údaje“ zahrnuje všechny informace, které uvádíte na webové stránce www.ohdates.cz, které umožňují osobní identifikaci.
V případě, že uskutečníte nákup v našem e-shopu, vaše osobní informace budou shromážděny za účelem poskytnutí zboží, které si u nás objednáváte. Potřebné údaje pro realizování nákupu jsou:

  • jméno
  • poštovní adresa
  • e-mailová adresa
  • telefon

V případě nákupu na firmu je požadovaný název společnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.
Veronika Juríčková shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, v souladu s požadovanými právně platnými předpisy, které jsou považovány za nezbytné ke splnění smluvně dohodnutých servisních povinností mezi Veronikou Juríčkovou a vámi, zákazníkem.
Jakékoliv další shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů bude podrobeno vašemu schválení.

Předávání osobních údajů

Veronika Juríčková používá třetí stranu na provozování webových stránek a tvorbu faktur a také využívá poskytovatele služeb v oblasti zasílání zásilek. Dodavatelé těchto služeb zpracovávají údaje výlučně podle pokynů Veroniky Juríčkovej a jsou zavázáni dodržovat předpisy o ochraně údajů. Všichni uvedení dodavatelé byli pečlivě vybráni a dostávají přístup k údajům pouze v takovém rozsahu a na takovou dobu, která je nezbytná k poskytnutí těchto služeb.

Veřejným institucím jako jsou správní orgány, soudy nebo orgány činné v trestním řízení, budou osobní údaje poskytovat pouze v zákonem povoleném rozsahu.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje se uchovají po dobu trvání smluvního vztahu ohledně jednoho nákupu na stránkách www.ohdates.cz a to 3 roky po jeho ukončení. Údaje, které bude nutné uchovávat na základě zvláštní zákonné povinnosti déle, budou uchovány na dobu nezbytnou dle příslušného zvláštního zákona. Například daňový doklad a údaje na něm obsažené se budou archivovat po dobu 10 let od ukončení smlouvy. V účetnictví bude tento doklad evidován po dobu 10 let s počátkem následujícího roku po uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí těchto lhůt provozovatel tyto údaje anonymizuje.

Souhlas a zrušení souhlasu

V případě, že nám poskytnete své osobní údaje za účelem dokončení transakce, ověření platební karty, zrealizování objednávky, vybavení doručení nebo vrácení zboží, považujeme váš souhlas se shromážděním a zpracováním těchto informací společností Veronika Juríčková za vztahující se výhradně na daný specifický účel.
V případě, že vás požádáme o vaše osobní údaje pro jiné účely (např. e-mail marketing), budeme vás buď přímo žádat o souhlas, nebo vám poskytneme možnost odmítnutí.
Každý uživatel naší webové stránky má možnost kdykoliv odvolat tento souhlas s okamžitou platností bez udání důvodu prostřednictvím kontaktování nás e-mailem na info@ohdates.com.

Právo na informace

Každý zákazník má právo žádat o informaci, které osobní údaje byly uloženy na stránce www.ohdates.cz, a má právo žádat o změnu nebo odstranění daných údajů bez jakéhokoli poplatku.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.